Aktiviteter

Våren 2019


Ämne: Krisberedskap
Tid: 27 februari kl 1900
Plats: Svedalasalen Husie
Anmälan: Susanne Persson 0709-54 74 00
Deltagare: 20 närvarande
Kostnad: Enl FAK ( Ev 20 kr för fika )

Ämne: Årsmöte FMK Malmö
Tid: 6 mars kl 1900
Plats: Matsalen Husie
Föredrag: Enligt senare
Anmälan: senast 21 februari till Jan-Erik Hansson på telefon 040-54 91 41
Deltagare: 28 närvarande
Kostnad: Ingen kostnad

Ämne: Föredrag om trafikpolisens verksamhet
Tid: 24 april kl 1900
Plats: Matsalen Husie
Anmälan: Leif Björö, 0702-37 40 44 / 040-54 90 74
Kostnad: 20 kr för fika

Ämne: Studiebesök FV-museet Ängelholm / Djuramossa milutställning
Tid: 26 april kl 0830 ( avfärd Husie), beräknad hemkomst 1630
Plats: Hässleholm
Anmälan: Före 12 april till Bo Alfredsson på mail: alfredsson1[at]hotmail.com (Bytt ut [at] mot "@" när du mailar)
Deltagare: Cirka 20 st
Kostnad: Ingen kostnad. Gemensam transport med buss. Påstigning beroende på medåkandes hemort.
Övrigt: Endast medlemmar kan beredas plats. Medföljande kan lösa medlemskap á 150 kr. Pengarna insätts på bankgiro 5730-8884. Glöm ej namn, adress, mobil o mailadress.