Styrelsen orienterar


MEDLEMSINFORMATION oktober 2021Tack alla för verksamhetsåret 2021 som tyvärr inte blev som vi tänkt oss!

Medlemsantal år 2021 blev 165! Någon minskning!

Nu till 2022 års medlemserbjudande:

Liksom tidigare år erbjuder FMK Malmöhus alla som betalar sin medlemsavgift för år 2022 (100:-) gärna senast 31 december 2021 tidningen Motorföraren (8 nr) samt regionala tidningen Ratta Ren (4 nr) under 2022, (värde 199:-).

OBS! Vid årsmötet beslutades att årsavgiften för 2022 skulle vara 100:-

Vi skall till MHF, senast under 2:a veckan i januari 2022 lämna över förteckning på ”våra” medlemmar till MHF och deras tidningsredaktion.

MHF har under året meddelat att tidningsprenumerationen år 2022 för FMK-medlemmar kommer att bli 199:-. Vi blir då medlemmar i MHF och kommer i åtnjutande av de rabatter som MHF-medlemmar erhåller och som Ni kan läsa om i tidningarna. Vi kommer då också att erhålla medlemskort för att kunna verifiera vårt medlemskap.

Styrelsen har beslutat att subventionera denna EXTRA prenumerationskostnad med överskjutande belopp (99:-). Du skall som tidigare betala 100:- i årsavgift.

Senare betalning vad avser tidningsprenumerationen går att fixa till, men ställer till det med en del administrativa åtgärder!

Medlemsavgiften betalas till Bg 5730-8884!

Glöm inte ange Ditt namn, adress samt om möjligt medlemsnummer (står på adressetiketten) och på inbetalningskortet! (Brevmottagare)

Till Er som får denna information via mail, vill Du ha en BG-blankett för inbetalning, HÖR av Dig

Med FMK-hälsningar, med hopp om fortsatt medlemskap samt en tillönskan om

En Riktig God Jul och Ett Gott Nytt År

För styrelsen FMK Malmöhus
Agne Andersson
Kassör FMK Malmöhus
fmk11.agne@gmail.com
0707-158653
Ordförandebrev nr 2 FMK MalmöhusNu återkommer jag igen för att, som ni alla känner till; pandemin inte är över på långa vägar. Nu är det våra ungdomar som bär smittan med sig.

Enligt FHM ( Folkhälsomyndigheten ) kan vi räkna med att covid-19 med dess ”Delta-mutationer” samt den nya mutationen ”My” gör att utfärdade restriktioner kommer att vara hela hösten och i dagsläget till och med den 31 januari 2022.

Vi i FMK Malmöhus önskar inget hellre än att det i och med vaccineringarna nu kommit igång kunna återgå till det normala igen.

Men trots detta håller FHM fast vid att restriktionerna skall vara kvar.

Därför kan vi i styrelsen inte planera för någon verksamhet under hösten, utan satsar redan på en plan för våren 2022. Vi hoppas och tror att samhället då kan återgå till det som kallas ” Det normala” igen.

Vi får avvakta myndigheternas besked om lättnader, för vi vill inte beskyllas för att vara orsak till att det blir en utökad smittspridning.

Jag vill också påpeka att ni som fortfarande ser framåt bättre tider betalar er medlemsavgift på 100 kronor så snart som möjligt. Läs mera om detta i kassörens bifogade upplysningar.

Bankgiro 5730-8884

Vi måste även inför 2022 sätta en gräns för när medlemskapet upphör, eftersom vi inte får in medlemsavgiften.

Det slutliga datumet är den 1 april 2022. Därefter stryks medlemskapet.

OBS: Det går inte därefter att betala in medlemsavgiften för att komma med på ett evenemang eller bussresa under året. För det blir naturligtvis sådana igen när nu FHM släppt på restriktionerna. Mer om dessa evenemang återkommer vi till, dels på mail och dels i MHF- tidningen.

Vi satsar /planerar för att ha en s.k. fysisk stämma 2022, där flera samlas med en måltid samt en bussutflykt m m.

Med en förhoppning om en trevlig höst och vinter efter att flertalet har fått vaccin för covid-19 ( och ev en tredje spruta ).

Vänligen
Bosse Alfredsson,
Ordförande FMK Malmöhus
Bäste medlem i FMK Malmöhus !Jag hoppas att du, efter omständigheterna, haft en skön och avkopplande sommar.

Det har varit en annorlunda vår och sommar med covid-19-pandemi. Tyvärr kan vi konstatera att den blommar upp igen med en sk. andra våg, inte minst här i Skåne. Detta har stängt ned samhället och människors möjlighet att mötas. Detta fortsätter med Folkhälsomyndighetens- och Regeringens senaste direktiv med många restriktioner med syfte att begränsa smittans utbredning.

Vi har tagit vårt ansvar genom att inte genomföra några aktiviteter under senvåren, sommaren samt hela hösten 2020.

Föreningen följer noga de råd och rekommendationer som FHM/Regeringen ger för att inte bidraga till ytterligare smittspridning och att någon medlem insjuknar.

Mot bakgrund av detta har FMK Malmöhus inte i nuläget planerat för någon verksamhet under våren 2021, Undantaget vårt årsmöte den 10 mars. Hur årsmötet skall genomföras får vi återkomma till. Likaså håller vi öppet för aktiviteter som tex en bussresa och ev andra aktiviteter i slutet av våren 2021.

Vi får hoppas att pandemin klingar av så att vi kan fokusera på verksamheterna till hösten 2021 och att möjligheter ges att bedriva verksamheter normalt igen.

Vi återkommer naturligtvis i tidningen med förändringar beträffande aktiviteter.

För styrelsen
Bo Alfredsson
Ordförande FMK Malmöhus


Ordförandebrev 2019Vi kan nu konstatera att det finns en stabil bas av medlemmar som stödjer en fortsatt satsning på föreningen och det är glädjande.

Våren 2020 har vi än så länge endast fastställt årsmötet samt en bussutfärd. Vi får återkomma i tidningen samt på hemsidan med fler evenemang.

Väldigt många medlemmar uppskattade 2019-års studiebesöket Ängelholms flygmuseum samt på beredskapsmuseet i Djuramossa. Därför fortsätter vi med en nytt studiebesök till Halmstad 2020. Liksom 2019 är det begränsat i antal deltagare till 20 personer, så det blir till att anmäla sig snarast och senast den 9 april ( om plats finns ) Själva bussresan är planerad till den 24 april och blir ett besök på ett flygmuseum, Lv 6 luftvärnsmuseum samt lunch på Tylebäcks kursgård.

Vårt kommande årsmöte är planerat till den 11 mars kl 1900 på Husie/Malmö. Som vanligt kommer ett aktuellt ämne att tas upp i form av ett föredrag.

Vi önskar fortfarande få förslag på verksamheter som vi på ett enkelt sätt kan arrangera runt om i Skåne. Det kan vara föredrag, studiebesök eller vad som kan intressera er medlemmar.

Är det dessutom någon som kan tänka sig hjälpa till att arrangera något eller föreslå rabatter på de olika orterna där ni bor så hör av er. Vi är trots allt inte bättre än vi alla gemensamt gör föreningen till.

Naturligtvis skall vi också fortsätta med den inriktning mot trafiksäkerhet som FMK traditionellt har sysslat med.

Vi kommer på mångas begäran att fortsätta med MHF tidning. Där får vi förutom på vår hemsida möjlighet att annonsera vår verksamhet av aktiviteter under året. Det kan ju tillkomma fler aktiviteter än de som redan aviserats !

Hemsidan fungerar också med tillfredsställelse på grund av vår webbmasters utmärkta handläggning.

Vi har fått in en del Email-adresser. Det vore tacksamt om fler ville sända in sina adresser till kassören, så vi kan spara lite pengar på utskicken. Gör det gärna i meddelanderutan vid inbetalning av medlemsavgiften.

Glöm ej att anmäla ert deltagande på årsmötet samt till våra aktiviteter.

Dessutom är det angeläget att ni snarast inbetalar medlemsavgiften, vilken nu är reducerad till 100 kronor. För dessa 100 kronorna får ni föredrag, årsmöte med middag samt en bussutflykt. Slå det den som kan !

Med vänliga hälsningar
Bosse Alfredsson
Ordförande FMK Malmöhus
( alfredsson1@hotmail.com )
Ordförandebrev 2018Vi kan nu konstatera att det finns en stabil bas av medlemmar som stödjer en fortsatt satsning på föreningen.

Vi började våra aktiviteter med ett evenemang med föredrag om ”Morden i Malmö”. Det är ett mycket aktuellt ämne speciellt för Sverige och Malmö i synnerhet. Årsmötet den 8 mars förflöt enligt rutin, utom att krögaren som skulle leverera mat lurade oss. Så det blev endast lite fika. Detta lovar vi förbättra till kommande årsmöte. Väldigt många medlemmar uppskattade studiebesöket i Hässleholm på Militärmuseet samt modelljärnvägsanläggningen på fd Skånska Dragonregementet.

Under hösten har vi i samarbete med FAK Malmö besökt ”Joes garage” där det visades många exclusiva bilmodeller. Ett föredrag om IT och data m m genomfördes också den 4 oktober för ett stort antal medlemmar. Hösten avslutas med en traditionell trafikkväll i Husie med nyheter inom trafiksegmentet.

Vårt kommande årsmöte är planerat till den 6 mars kl 1900 på Husie/Malmö. Som vanligt kommer ett aktuellt ämne att tas upp i form av ett föredrag.

Vårens aktiviteter avslutas med ett studiebesök på Flygvapenmuseet i Ängelholm samt ett besök på beredskapsmuseet Djuramossa den 26 april. Intresserade vänligen titta in på vår hemsida www.malmohus.se .

Vi önskar fortfarande få förslag på verksamheter som på ett enkelt sätt kan arrangeras runt om i Skåne. Det kan vara föredrag, studiebesök eller vad som kan intressera er medlemmar.

Är det dessutom någon som kan tänka sig hjälpa till att arrangera något eller föreslå rabatter på de olika orterna där ni bor. Vi är trots allt inte bättre än vi alla gemensamt gör föreningen till.

Naturligtvis skall vi också fortsätta med den inriktning mot trafiksäkerhet som FMK traditionellt har sysslat med.

Vi kommer på mångas begäran att fortsätta med MHF tidning. Där får vi förutom på vår hemsida möjlighet att annonsera vår verksamhet av aktiviteter under året. Det kan ju tillkomma fler aktiviteter än de som redan aviserats !

Hemsidan fungerar också med tillfredsställelse på grund av vår webbmasters utmärkta handläggning.

Vi har fått in en del Email-adresser. Det vore tacksamt om fler ville sända in sina adresser till kassören, så vi kan spara lite pengar på utskicken.

Med detta brev finns en kallelse till årsmötet den 6 mars 2019.

Glöm ej att anmäla ert deltagande på årsmötet samt till våra aktiviteter.

Med vänliga hälsningar
Bosse Alfredsson
Ordförande FMK Malmöhus
( alfredsson1@hotmail.com )
Ordförandebrev 2016Efter en lång och fin sommar har vi gått in på hösten. Det har också gått ännu ett år som fristående FMK-förening. Tråkigt nog så har några FMK-föreningar i landet upphört under året.

På lokal nivå i FMK Malmöhus har vi anordnat ett flertal föreläsningar och några studiebesök. Dessa har haft ett hyfsat antal deltagare. Vi önskar dock att fler hade varit attraherade av våra evenemang.

Inför 2017 jobbar vi på att få ett attraktivt program. Förutom årsmötet har vi kontakt med Max 4 i Lund för att få till ett studiebesök under senvåren. Till hösten blir det fler aktiviteter. Vi beklagar djupt att det var så få deltagare på årets halkkörning på Bulltoftabanan att vi nödgades ställa in. Det är tveksamt om vi satsar på denna aktivitet under kommande år.

Vi behöver av er också förslag och önskemål om vilka intressen ni har och vad vi skulle kunna anordna studiebesök eller föredrag om. Gärna företag m m i trakten av Trelleborg, Ystad och Helsingborg. Annars tenderar all verksamhet att Malmö-centreras. Vänlig återkom i detta ärende till min mail.

Styrelsen vädjar också till er om tips på evenemang som vi kan tipsa övriga medlemmar om. Dessa tips kan sändas på mail till mig på min mailadress: alfredsson1@hotmail.com

Vi fortsätter med tidningen ”MHF” med deras aktivitetsbilaga ”Ratta Ren” i Skåne. Skulle någon inte önska få tidningen så går det bra att sända ett mail till kassören Agne Andersson om detta. Vi är tacksamma om ni hör av er, för då sparar vi den abonnemangskostnaden. Nackdelen är att ni då inte får den extra tidningen ”Ratta ren”, där vi påminner om aktiviteterna under året.

Önskar alla medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !

Bosse Alfredsson
Ordförande FMK Malmöhus
( alfredsson1@hotmail.com )
Ordförandebrev 2015Efter en grå och trist höst har ännu ett år gått som fristående FMK-förening och närmar sig sitt slut. På lokal nivå i FMK Malmöhus har vi anordnat ett flertal föreläsningar och några studiebesök. Dessa har haft ett hyfsat antal deltagare. Vi önskar dock att fler hade varit attraherade av våra evenemang.

Bifogat detta brev kommer aktiviteterna för våren 2016. Förutom årsmötet blir det endast ett studiebesök på det trevliga leksaksmuseet i Eslöv. Till hösten blir det fler aktiviteter och vi avser också att ta upp körning på halkbanan, vilken inte genomfördes 2015.

Vi behöver av er också förslag och önskemål om vilka intressen ni har och vad vi skulle kunna anordna studiebesök eller föredrag om. Gärna företag m m i trakten av Trelleborg, Ystad och Helsingborg. Annars tenderar all verksamhet att Malmö-centreras. Vänlig återkom i detta ärende till min mail.

Styrelsen vädjar också till er om tips på evenemang som vi kan tipsa övriga medlemmar om. Dessa tips kan sändas på mail till mig på min mailadress: alfredsson1@hotmail.com

Vi fortsätter med tidningen ”MHF” med deras aktivitetsbilaga ”Ratta Ren” i Skåne. Skulle någon inte önska få tidningen så går det bra att sända ett mail till kassören Agne Andersson om detta. Vi är tacksamma om ni hör av er, för då sparar vi den abonnemangskostnaden. Nackdelen är att ni då inte får den extra tidningen ”Ratta ren”, där vi påminner om aktiviteterna under året.

Önskar alla medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !

Bosse Alfredsson
Ordförande FMK Malmöhus
( alfredsson1@hotmail.com )
Ordförandebrev 3: 2013Nu börjar vårt första år som fristående FMK-förening att närma sig slut och det är dags att summera.

Året har väl gått som förväntat. Vi har dock inte fått avslutet på riksorganisationen. Enligt fd VD har inte skatteverket hunnit med vår FMK riksorganisation. FMK har ända sedan starten haft en organisationsstruktur där den lokala anknytningen har varit stark. På lokal nivå har det anordnats aktiviteter och kurser. Nu har ett 15-tal lokalföreningar deklarerat att de kommer att fortsätta sin verksamhet. Dessutom har ett antal föreningar gått samman för att åstadkomma ett större medlemsunderlag.

Många centrala rabattavtal har nu försvunnit. Istället har vi i föreningen, med medlemmarnas hjälp, strukturerat upp och skaffat egna avtal med sponsorer/företagare som är väl så bra som de centrala. Naturligtvis måste alla i en lokal förening hjälpa till för allas bästa.

Medlemsavgifterna kommer i fortsättningen att beslutas och anpassas av föreningens verksamhetsprogram och betalas in direkt till oss.

En liten besvikelse är vårt försök att bjuda in övriga frivilligorganisationer i Skåne till ett möte om samverkan av aktiviteter, inte har fått någon respons. De enda som i nuläget samverkar med oss är FAK Malmö, Polisens Motorklubb i Skåne, Skodaklubben samt föreningen Motormännen i östra Skåne. Vi avser också fortsätta försöket med tidningen ”MHF” med deras aktivitetsbilaga ”Ratta Rent” i Skåne. Det tidigare aviserade mötet med övriga frivilligorganisationer blev av naturliga skäl inställt !

Kommande aktiviteter för vår förening kommer att bifogas detta brev. Övriga evenemang i Skåne är av oss inte kända i dagsläget. Har någon medlem kännedom om något evenemang som ni tror kan intressera våra medlemmar, vänligen sänd detta som orientering till mig på min mailadress nedan.

Efterlyser fortfarande hjälp med att förhandla fram rabattavtal med företag på er hemort, till gagn för medlemmar i och omkring där ni bor. Vänligen meddela mig eller någon i styrelsen de avtal som ni får fram så tar vi en ny kontakt med respektive företagare. Allt för att ni som medlemmar skall få så mycket nytta av medlemskapet som möjligt.

Vi saknar fortfarande ”Email-adresser” till ett stort antal medlemmar. Vänligen insänd era adresser till kassören
Agne Andersson ( fmk11.agne@gmail.com).

Har ni några synpunkter på vår hemsida, så är ni hjärtligt välkomna med synpunkter.

www.fmkmalmohus.se


Med vänliga hälsningar och med en önskan om att vi alla får en behaglig och skön vinter.

Bosse Alfredsson
Ordförande FMK Malmöhus
( alfredsson1@hotmail.com )
Ordförandebrev 2: 2013Det är glädjande att så många medlemmar beslutat sig för att stödja en fortsatt verksamhet i vår förening !

Ett stort TACK till er alla !

Årsmötet genomfördes den 27 februari på Husie-anläggningen i Malmö. Mötet var välbesökt och deltagarna fick som avslutning åhöra ett kåseri av ordförande om Försvarsmakten och dess personalförsörjning. Påpekas bör att det beslutades om att nästa årsmöte skall genomföras den 26 februari 2014 på Husie i Malmö.

När detta brev sänds ut har vi haft ett möte med ett antal frivilligorganisationer med syfte att bredda utbudet för er medlemmar. Måhända kan vi genomföra en del aktiviteter samordnat mellan organisationerna. En inriktning är också att erbjuda verksamhet inom i första hand hela Skåne men också orientera om andra evenemang i övriga Sverige. Vi är därför beroende av tips från alla er medlemmar om kommande aktiviter runt om i landet i almänhet och Skåne i synnerhet, så vänligen sänd in detta till oss om sådant som kan vara intressant i och omkring orter där ni bor.

Kommande aktiviteter som inkommit är:
-SMB-dagen, Djuramåsa, Helsingborg, 9 – 10 maj
-Malmö Tattoo, 25 och 26 maj på Arenan i Hyllie
-Militärhistoriska dagar, Helsingborg, 10 – 11 augusti
-Ystad internationella Tattoo i Ystad, 14 – 17 augusti
-Regementets dag på P7 i Revingehed, 25 augusti

Efterlyser även hjälp med att förhandla fram rabattavtal med företag på er hemort, till gagn för medlemmar i och omkring där ni bor. Vänligen meddela styrelsen de avtal som ni får fram så tar vi en ny kontakt med respektive företagare. Allt för att ni som medlemmar skall få så mycket nytta av medlemskapet som möjligt.

Vi saknar fortfarande ”Email-adresser” till ett stort antal medlemmar. Vänligen insänd era adresser till kassören Agne Andersson ( fmk11.agne@gmail.com).

Från och med andra halvåret 2013 kommer vi att börja sända ut meddelande på email-adresserna. Övriga medlemmar får naturligtvis också denna information, men med längre intervaller och i kanske något förkortad form.

Från och med den 1 juli kommer nu utsända medlemskort att gälla för utnyttjandet av framförhandlade rabatter. Har ni några synpunkter på utformning eller något annat om eller på kortet så är vi naturligtvis intresserade av att få veta detta.

Vi har redan lagt ut utkastet till vår hemsida. Den har ännu inte fått sin slutliga utformning. Så är det någon som har synpunkter på den slutliga utformningen, så är ni hjärtligt välkomna med synpunkter.
www.fmkmalmohus.se

Vi återkommer när vi har mera att förmedla. Deltag gärna i de evenemang som vi idag planerat och genomför.

Med vänliga hälsningar och med en önskan om att vi alla får en behaglig och skön sommar.
Bosse Alfredsson
Ordförande FMK Malmöhus
( alfredsson1@hotmail.com )
Ordförandebrev 1: 2013Vi kan nu konstatera att det finns en bas av medlemmar som stödjer en fortsatt satsning på föreningen.

Vi hade ett evenemang med föredrag om ”Morden i Malmö”. Det var mycket uppskattat av de 54 åhörarna som var där. Vi avser att fortsätta att ordna olika evenemang av minst den omfattningen som varit tidigare de senast åren.

En tanke är dessutom att ta upp kontakten med fler organisationer runt om i Skåne. Detta för att kunna erbjuda aktiviteter för medlemmar som inte direkt bor i eller omkring Malmö utan i övriga Skåne.

Vi skulle därför vilja få förslag på verksamheter som rimligvis på ett enkelt sätt kan arrangeras runt om i Skåne. Det kan vara föredra, studiebesök eller vad som kan intressera er medlemmar.

Är det dessutom någon som kan tänka sig hjälpa till att arrangera något eller föreslå rabatter på de olika orterna där ni bor. Vi är trots allt inte bättre än vi alla gemensamt gör föreningen till !

Naturligtvis skall vi också fortsätta med den inriktning mot trafiksäkerhet som FMK traditionellt har sysslat med.

Jag vill härmed också meddela att vi har gjort ett ettårigt avtal med MHF så att ni kommer att erhålla MHF tidning under 2013. Huruvida det går att fortsätta med tidningen är för närvarande för tidigt att säga.

Vi jobbar också med att få fram en egen hemsida. Detta får vi återkomma med längre fram. Finns det någon i föreningen som kan tänkas hjälpa oss att lägga upp en hemsida så är vi tacksamma om ni hör av er till någon i styrelsen.

Vi har fått in en del emailadresser. Det vore tacksamt om fler ville sända in sina adresser så vi kan spara lite pengar på utskicken.

En annan sak är ju medlemskort. Korten är naturligtvis inte helt avgörande, men Vi undersöker också hur vi skall ordna till med medlemskort. Där har vi införskaffat ett dataprogram som hjälp. Vi får också återkomma till denna process längre fram.

Förutom det som jag tecknat ovan finns det mycket arbete med att få till en för er bra förening. Det vore därför tacksamt om ni kunde höra av er om vad ni tycker vi skall syssla med. Tips och råd tar vi tacksamt emot på mailadress: alfredsson1@hotmail.com

Med etta brev finns en kallelse till årsmötet den 27 februari samt förslag på nya stadgar för föreningen.

Glöm ej att anmäla ert deltagande på årsmötet samt till våra aktiviteter.

Med vänliga hälsningar
Bosse Alfredsson
Ordförande FMK Malmöhus
( alfredsson1@hotmail.com)