Lokala avtal


Hyr vårt släp
Nu när vi även ett släp med gallergrindar i vår lokalavdelning.
Det kan man som medlem hyra för 75:-/dygn och övriga
icke FMK-medlemmar betalar 100:-/dygn.
Kontaktperson: Agne Andersson tel/fax 046-70 97 45


Nu har vi även Skidbox för takmontering. Inget hyrpris är fastställt.
Kontaktperson: Agne Andersson tel/fax 046-70 97 45

Medlemskort skall medföras och uppvisas vid köp


Föreningen har för närvarande inga rabattavtal.